Realizacja projektu RPMA.03.03.00-14-I761/21 - Wdrożenie innowacji w dziale produkcyjnym przedsiębiorstwa Prozamet

Data realizacji Opis
2021-12-15 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.

2022-02-28 Publikacja ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę pionowego centrum obróbkowego w Bazie Konkurencyjności.
Publikacja
ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę tokarki w Bazie Konkurencyjności.
2022-04-07 Rozstrzygnięcie ogłoszenia i wybór dostawcy pionowego centrum obróbkowego.
Rozstrzygnięcie ogłoszenia i
wybór dostawcy tokarki.
2022-06-30 Dostarczenie pionowego centrum obróbkowego.

2022-08-23 Instalacja pionowego centrum obróbkowego.

2022-10-03 Dostarczenie tokarki.

2022-10-27 Instalacja tokarki.

Styczeń, luty
2023 r.
Szkolenia z obsługi maszyn.